Geschiedenis

Vivace door de jaren heen,

 • 1971 Op 19 januari ziet Vivace het levenslicht en ontstaat uit een samenvoeging van het kerkelijk mannenkoor welk reeds in 1941 werd opgericht en het dameskoor Pro Musica welk in 1964 werd opgericht. Tot dirigent wordt benoemd Jan Hendricks. Bij de eerste repetitie bestaat het koor uit  30 dames en 24 heren. Op 23 oktober vindt het eerste optreden buitenshuis plaats en wel op de zangavond van de grenszangers te Neeritter. Uitgevoerd worden de werken  Domine salvam fac – Drinklied – Klapt in de handen – Der fahrender Scolar en Swing low.
 • 1973 Het 1e concours vond plaats te Boshoven op 16 juni. In de 4e afdeling werd een fraaie eerste prijs behaald met resp. 167 en 160 punten. Uitgevoerde werken : In het voorjaar van H.Altink en Domine salvam fac van M.Haydn. Op 23 juni volgde een zeer druk bezochte receptie.
 • 1976 De vereniging groeit gestaag getuige het aantal leden 61 waarvan 34 dames en 27 heren. Op 15 mei concours te Boshoven met de werken Benedictus uit de Choralmis van Bruckner en  Daar was een wuf van H. Badings.Er werd wederom een 1e prijs behaald met maar liefst 355 punten. De op een na hoogste score van het hele concours met 16 deelnemers.1977 Om de aanschaf van een piano te bekostigen wordt in maart een enveloppenactie gehouden Opbrengst : f. 1493,54 De piano wordt tijdens de zangavond op 2 april in gebruik genomen.
 • 1980 Aan het begin van het jaar telt het koor 61 leden waarvan 36 dames en 25 heren. Een hoogtepunt in haar prille bestaan beleeft het koor op 18 mei.Op het internationale concours te Heythuysen wordt een 1e prijs behaald met lof der jury en 363 punten. De uitgevoerde werken: Adoramus Te van L.Smeets en Des winters als het regent van H.Badings. Van 26 t/m 28 september vindt het tegenbezoek aan Wiebelskirchen plaats. Dit uitstapje zal bij de koorleden nog lang -in zeer positieve zin – in herinnering blijven. 
 • 1981 Op 31 januari feestavond t.g.v. het 10 jarig bestaan. 
 • 1987 Op 18 juni neemt Jan Hendricks ontslag als dirigent na een periode – het mannenkoor meegerekend- van 17 jaar.Op 2 september wordt hij opgevolgd door Cor Dorssers uit Swalmen. Na ruim een jaar krijgt het koor op 5 november weer een voorzitter in de persoon van Jan Vorselen. Het koor heeft een moeilijke periode doorgemaakt hetgeen zich vertaalt in het ledenaantal aan het einde van het jaar. Nog maar 41 leden waarvan 27 dames en 14 heren.
  .
 • 1988 Voor het eerst ,onder leiding van de nieuwe dirigent Cor Dorssers , wordt op 6 november deelgenomen aan het concours te Heythuysen in de 2e afdeling. Het resultaat is een fraaie 1e prijs met 331 punten met de werken : Te mei had ik een bloemken van W. Vogel en Es zog manch Lied van A.Dvorak. Er zit weer leven in Vivace en het ledenaantal stijgt naar 45 t.w. 29 dames en 16 heren. 
 • 1991 Op 19 januari viering van het 20 jarig bestaan. Op 2 november wordt wederom in Heythuysen op concours gegaan. In de 1e afdeling wordt een prachtige 1e prijs behaald met 333 punten. Op 17 november volgt een druk bezochte receptie. 
 • 1993 Op 27 augustus officiële opening van ons huidige repetitielokaal De Mortel Het nieuwe onderkomen blijkt uitstekend geschikt te zijn voor koorzang.
 • 1994 Op uitnodiging van het mannenkoor Concordia gaat het koor van 15 – 17 april op concertreis naar Bilstein Sauerland. Het programma bestaat uit het zingen van de hoogmis en enkele concerten en een interessante excursie naar Ramsbeck. Al met al een zeer geslaagd uitstapje. 
 • 1996 Grootse viering van het 25 jarig jubileum op 20 januari met huldiging van 17 jubilarissen. Op 9 november herfstconcert met als speciale gasten Männersangverein uit Bilstein. Jos Timmermans verklaart zich bereid de taak van voorzitter van Vivace op zich te nemen.
 • 1997 Concertreis naar Heiderscheid –Luxemburg op 11 – 13 april. Op 26 oktober deelname aan het korenfestival te Velden. Goede beoordeling.
   
 • 1998 Op 26 en 27 september wederom concertreis naar Bilstein. 
 • 1999 Aanbieding en in gebruikname van nieuwe piano. 
 • 2001 Op 22 februari laatste repetitie en tevens afscheid van dirigent Cor Dorssers. 1 april eerste repetitie van nieuwe dirigent : Ruud Geelen uit Neer. Op 25 maart tijdens lentemiddagconcert presentatie van de nieuwe uniformen. 
 • 2002 Deelname aan Limburgs Korenfestival te Weert, afdeling B (gevorderderde koren). Resultaat 351 punten met 2e prijs. Uitgevoerde werken : Hemelsche Vader,Christus factus est, Shenandoah, Got plenty o’nuttin. Een gebeuren waaraan Vivace niet de beste herinneringen bewaart.
   
 • 2005 4 juni deelname aan ‘Middelburg Volkoren’ te Middelburg.
   
 • 2009 Op 11 januari neemt dirigent Ruud Geelen, tijdens het tradionele Nieuwjaarsconcert, afscheid van Vivace. Het programma bestaat uit de volgende door hem zelf uitgekozen nummers: Only Time – MLK- Baum op het plein Rythm of life en een aan het afscheid tekstueel aangepaste Ingel. Ruud wordt opgevolgd door Hilde Pisters uit Kessenich. Op 10 okt. viert onze oud dirigent Cor Dorssers samen met de 4 koren die hij ooit gedirigeerd heeft zijn 25 jarig jubileum. Georganiseerd door De Mal-Maaszengers uit Belfeld en plaats van handeling: Tegelen. Behalve Vivace en de Mal-Maaszengers zijn dat A Capella uit Swalmen en De Vriendenkring uit Steyl. Cor mocht op deze avond voor zijn vele verdiensten in de koorwereld een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen.
 • 2010 Vivace doet mee aan het muziekprogramma Korenveld, een programma van de regionale omroep 3ML waarin de rijkdom aan zangkoren van Leudal en Maasgouw worden belicht. De opnamen vinden plaats op 13 maart. Uitgevoerd worden: Dust in the wind – Make you feel my love – May it be – Mien Limburgs land. Op 17 april organiseert Vivace voor de 1e keer een Sing-in dag. Met medewerking van gastdirigenten Veerle Henkens en Frits Mennen en natuurlijk onze eigen dirigente wordt met veel enthousiasme op 1 middag 4 nieuwe nummers gerepeteerd n.l : Sing-in Vivace, I dreamed a dream, Hald mich es vast en Viva la vida. Ons koor werd aangevuld met een 40-tal gastleden. ’s Avonds werden de nummers uitgevoerd voor een groot publiek. Dat de sing-in een groot succes was blijkt uit de aanmelding van 8 nieuwe leden. Ons koor bestaat thans uit 51 leden,18 alten, 21 sopranen, 6 tenoren en 6 bassen. 
 • 2011. Dit jaar staat in het teken van de viering van het 40 jarig jubileum. De jubileumviering wordt ingezet met de huldiging van 2 jubilarissen: Claar Hendricks en Jo Rutten. Beiden maken al sinds de oprichting, op 19 januari 1971, als actief zingende leden deel uit van Vivace. Hiervoor worden zij op 20 januari tijdens de wekelijkse repetitie beloond met de gouden speld van Vivace. Tijdens de jaarvergadering op 31 maart ontvangen een 3 leden de zilveren speld van Vivace voor hun 25 jarig lidmaatschap, Elly Vorselen, Elly Gubbels en Diny Schürmann. In het kader van de jubileumviering wordt in het weekend van 21-22 mei een uitstapje, welk zeer gezellig uitpakte, gemaakt. De 1e dag worden Marken en Volendam bezocht en de 2e dag neemt het koor deel aan een korenfestival in Almere. Het jubileumjaar wordt op 15 oktober door Vivace afgesloten met een spectaculaire concertuitvoering. In een bomvolle CC De Mortel werden, in 4 blokken, stukken uit het repertoire van alle dirigenten, welke in de afgelopen 40 jaar leiding hebben gegeven, ten gehore gebracht. Met begeleidende toneelstukjes bewees Vivace, dat ze behalve zingen ook zeer goed kunnen acteren. Het programma bestond uit: 
  • Blok 1 oud-dirigent Jan Hendricks: Het Vivacelied, Daar was een wuf, Des winters als het regent, De spijskaart, Pintje drinken en Wenn Zigeuner Hochzeit machen.
  • Blok 2 oud-dirigent Cor Dorssers: Plovi plovi, Cantique de Jean Racine en Am Himmel da funkeln Sterne. 
  • Blok 3 oud-dirigent Ruud Geelen: Hallelujah, Ingel, Erile, Speeltuin en Rythm of life.
  • Blok 4 dirigent Hilde Pisters: May it be, Wind of change en dit is VivaceElk blok werd bovendien van commentaar voorzien door 2 koorleden welke hiervoor in de huid waren gekropen van 2 bejaarde dames, An en Jet, die op humoristische wijze terugblikten op hilarische momenten uit 40 jaar Vivace historie.
    
 • 2012. Op 13 mei mogen we een concert verzorgen op de Floriade te Venlo. Op 19 en 20 oktober wordt er een uniek musicalconcert uitgevoerd in samenwerking met gemengd koor Da Capo uit Stramproy. Bij de gezamelijke stukken zoals May it be, Rythm of life, Hallelujah en Hail holy queen, staan beide koren (120 personen) samen op het podium.
   
 • 2013.Rond de jaarwisseling geeft de dirigent: Hilde Pisters aan, wegens te drukke werkzaamheden, te willen stoppen met Vivace. Gelukkig wordt vrij snel een nieuwe dirigent gevonden, in de persoon van Theo Collaert uit Aldeneik, welke voorlopig de muzikale leiding over Vivace zal hebben. Op 6 april reeds wordt onder zijn leiding zeer succesvol geconcerteerd tijdens het traditionele Voorjaarsconcert in Ittervoort. Al voor de zomervakantie geeft theo Collaert aan, wel verder te willen met Vivace en hebben we een nieuwe dirigent gevonden.
  ​​​
 • 2014. We gaan door op de ‘oude’ voet en breiden ons repertoire onder leiding van Theo steeds verder uit. We besluiten wel om het iets ‘rustiger’ te doen in 2014, na een aantal drukke jaren. Op 8 november wordt er weer een sing-in georganiseerd omdat onze ‘alten en mannen’ best wel wat nieuwe leden kunnen gebruiken. Na 8 november mogen we een 6-tal nieuwelingen verwelkomen. 

Naar boven