Dislaimer

Een ieder die deze site raadpleegt stemt automatisch in met de inhoud van deze disclaimer.

Gemengd koor Vivace wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor alle directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die zijn ontstaan door het gebruik van deze website of de inhoud daarvan of door de onmogelijkheid om deze site te gebruiken. Alle teksten en beeldmaterialen zijn eigendom van Gemengd koor Vivace.  Het gebruik van deze teksten en/of beeldmaterialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Gemengd koor Vivace streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst vooraf te controleren op ongewenste elementen, zoals virussen. Wij garanderen echter niet dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies als gevolg van eventuele ongewenste elementen  op deze site. Deze website kan links naar websites of -pagina's van derden bevatten. Gemengd koor Vivace heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade  door bezoek van deze sites of pagina's.